Kontakt

Naziv:Udruženje ''EKO CENTAR ČAJNIČE''
Adresa:ul. Kralja Petra I oslobodioca br.74 73280 Čajniče
meil:  ekocentri.eu@gmail.com
Broj sudskog rješenja:95-0-F-I-011-000-004 Osnovni sud u Trebinju
JIB:4403295520002
Matični broj:11075711
Šifra djelatnosti:94.99


Lice ovlašteno za zastupanje:Njegoš Tupeša, ul.Igumana Vasilija 3A 73280 Čajniče
0 0