O uduženju

 

Udruženje EKO CENTAR ČAJNIČE osnovano je kao neprofitna i nevladina organizacija građana, pored ciljeva kao što je zaštita životne sredine ima za cilj i promociju i zaštitu prirodnog nasleđa, u svrhu doprinosa održivom razvoju zajednice...

PODRŠKA GRAĐANA

 

EKO CENTAR ČAJNIČE ima za cilj širenje ekološke svjesti i ekološkog morala svih članova zajednice sa posebnim akcentom na mlade. Učestvovanje u svim vidovima društvenog života, u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine... U nastavku pročitajte podršku građana upućenu našem udruženju
1 1